İş Güvenliği

İş ve işçi sağlığı ve güvenliği birincil önceliğimizdir.

Öngörülebilir riskleri ve tehlikeleri tespit etmek ve uygun koruyucu önlemleri tanımlamak ve uygulamak. İş sağlığı ve güvenliği programının uygulanmasını sağlamak ve tüm proje ekipleri eğitmek. Proje uygulama sırasındaki hedefimiz ise ağağıdaki gibidir:

  • Kazalar : 0
  • Mesleki Hastalıklar : 0
  • Çevreyi etkileyen durumlar : 0

Projenin başlangıcında hedeflerimize ulaşmak için sıfır tolerans programı belirlenir ve tüm proje ekiplerinin bu programa uyması amacı ile gerekli eğitimler sağlanır.

Çevre

Tüm şantiyelerimizin inşaat faaliyetlerinde çevreye karşı sorumlu olmaktır.

Çevre politikamız tüm ilgili çevre kanun ve düzenlemelere uyum sağlamakta, faaliyetlerimizde çevreye etkinin önlenmesi için tüm gerekli önlemler alınmakta, enerji ve malzemelerin etkin kullanımı yoluyla doğal kaynakların korunması amaçlanmaktadır.

Kalite

Hiçbir Zaman Kaliteden ödün verme !!!

Müşterilerimize profesyonel bir yaklaşım içerisinde kaliteli bir proje teslimini garanti etmekteyiz. Onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vererek müşterilerine üstün hizmet sunmak, büyük ve kapsamlı projeleri sistematik bir şekilde yönetmek şirket politikamızdır.

Kalite sistemimiz ISO9001:2008. sertifikalıdır.